Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Other 2016-12-23 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE ATA radio 2016-12-22 ~
EN-71 EN-71 Vantin electronic sound book 2019-09-28 ~ 2018-12-07
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ELETREE 41750970 ELETREE Toys & Hobbies>>Educational Toys>>Learning Machine 2020-06-27 ~ 2030-06-26 Đã xác minh
ELETREE 10332282 ELETREE Consumer Electronics>>Portable Audio, Video & Accessories>>Portable Radio 2013-05-21 ~ 2023-05-20

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này